top of page
  • facebook

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan KDV
oktober 2022

Pedagogisch beleidsplan BSO 2021

Inspectierapport GGD

GGD Inspectierapport KDV december 2023

GGD Inspectierapport BSO december 2023

Algemeen

Ziektebeleid 2021

Huisregelement 2020

Algemene Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden

protocollen

Klachtenregeling 2021

Brochure geschillencommissie 2021

Meldcode kindermishandeling/overschrijdend gedrag

Veiligheid- en gezondheidsbeleid  december 2021

Protocol inzet beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires december 2021

Contractvormen schema

Kies uw eigen contractvorm. Bekijk hier alle mogelijkheden.

Kinderdagverblijf De Guppies, Vast nr. 0321 76 90 50, Mobiel nr. 06 34 88 89 30, KvK: 59332018, info@kdvdeguppies.nl

bottom of page