• facebook

Pedagogisch beleidsplan

Inspectierapport GGD

GGD Inspectierapport KDV 2019

GGD Inspectierapport BSO 2019

Ziekte beleid

Ziekte beleid 2021

Huisregelement

Huisregelement 2020

protocollen

Klachtenregeling 2021

Brochure geschillencommissie 2021

meldcode kindermishandeling/overschrijdend gedrag

veiligheid- en gezondheidsbeleid 2021

Kinderdagverblijf De Guppies, Vast nr. 0321 76 90 50, Mobiel nr. 06 34 88 89 30, KvK: 59332018, info@kdvdeguppies.nl