• facebook

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan KDV 2021

Pedagogisch beleidsplan BSO

Inspectierapport GGD

GGD Inspectierapport KDV 2019

GGD Inspectierapport BSO 2019

Ziekte beleid

Ziekte beleid 2021

Huisregelement

Huisregelement 2020

protocollen

Klachtenregeling 2021

Brochure geschillencommissie 2021

meldcode kindermishandeling/overschrijdend gedrag

veiligheid- en gezondheidsbeleid KDV 4.0 maart 2021

veiligheid- en gezondheidsbeleid BSO 4.0 maart 2021

Kinderdagverblijf De Guppies, Vast nr. 0321 76 90 50, Mobiel nr. 06 34 88 89 30, KvK: 59332018, info@kdvdeguppies.nl