top of page
  • facebook

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan KDV
oktober 2022

Pedagogisch beleidsplan BSO 2021

Inspectierapport GGD

GGD Inspectierapport KDV oktober 2022

GGD Inspectierapport BSO juni 2022

Ziekte beleid

Ziektebeleid 2021

Huisregelement

Huisregelement 2020

protocollen

Klachtenregeling 2021

Brochure geschillencommissie 2021

Meldcode kindermishandeling/overschrijdend gedrag

Veiligheid- en gezondheidsbeleid  december 2021

Protocol inzet beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires december 2021

Kinderdagverblijf De Guppies, Vast nr. 0321 76 90 50, Mobiel nr. 06 34 88 89 30, KvK: 59332018, info@kdvdeguppies.nl

bottom of page